Op VerzekeraarsInBeeld vindt u elk jaar de resultaten van een groot onderzoek dat onder klanten van verzekeraars wordt gedaan. Dit gebeurt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars vinden het belangrijk dat zij open zijn over hun prestaties. In 2017 doen 48 verzekeraars mee aan het onderzoek.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is in opdracht van het Verbond van Verzekeraars uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS. Meer informatie? Kijk op de website van Kantar TNS.

Voor het onderzoek zijn klanten met een schade- of levensverzekering bij één van de deelnemende verzekeraars ondervraagd. De ondervraagde klanten komen grotendeels uit de NIPObase, de access database van Kantar TNS, en deels uit een klantenbestand van een enkele individuele verzekeraar. Per label (een verzekeraar kan meerdere ‘labels’ hebben) zijn circa 200 klanten ondervraagd. Circa 50 van hen zijn ondervraagd over het recente Contact met de verzekeraar. In de vragenlijst wordt uitgegaan van de customer journey van de klant, wat betekent dat rekening gehouden wordt met het distributiekanaal waar verzekeraars gebruik van maken.

De klanten hebben de verzekeringslabels beoordeeld op de volgende onderdelen: