Verzekeraars in Nederland vinden het belangrijk dat klanten goede informatie krijgen over het presteren van de verzekeraar. Hebben andere klanten bijvoorbeeld vertrouwen in de verzekeraar? Zijn zij tevreden? Daarom werken zij allemaal samen in deze website, VerzekeraarsInBeeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Meer informatie is hier te vinden.

Check de naam van uw verzekeraar nog eens op uw polis. Het kan zijn dat u de naam van uw adviseur heeft ingevoerd. Het kan ook zijn dat uw verzekeraar dit jaar (nog) niet meedoet aan het onderzoek.

In 2020 doen 43 verzekeraars mee. Dat is het grootste deel van de particuliere markt. Zakelijke verzekeraars doen niet mee. Kleine verzekeraars zijn niet verplicht om mee te doen.

Dat zijn klanten uit de database van Kantar. Zij hebben een database (TNS NIPObase) met ongeveer 218.000 deelnemers in zo’n 60.000 huishoudens. De deelnemers hebben allemaal aangegeven dat zij mee willen doen aan onderzoek van Kantar. Niemand kan zichzelf direct aanmelden voor het specifieke VerzekeraarsInBeeld-onderzoek. Dat gebeurt op uitnodiging.

VerzekeraarsInBeeld is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, voor de Nederlandse consument. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar. De deelnemende verzekeraars hebben geen invloed op de resultaten. Zij kunnen ook de reacties die klanten hebben gegeven niet aanpassen of verwijderen.

Zie antwoord op vraag ‘Welke klanten hebben hun mening gegeven over hun verzekeraar?’.

Een levensverzekeraar is een verzekeraar die alleen levensverzekeringen aanbiedt. Dat zijn bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, levensverzekeringen, lijfrentepolissen, pensioenverzekeringen (niet via de werkgever) en spaarverzekeringen.

Een schadeverzekeraar is een verzekeraar die alleen schadeverzekeringen aanbiedt. Dat zijn bijvoorbeeld rechtsbijstandverzekeringen, autoverzekeringen, woonhuis- en inboedelverzekeringen, (doorlopende) reis- en annuleringsverzekeringen, ongevallenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, caravanverzekeringen en bromfietsverzekeringen.

Dit cijfer is door de klant gegeven aan zijn verzekeraar. Het is een gemiddelde van alle cijfers die de klant heeft gegeven voor de onderwerpen waar de klant vragen over heeft gehad.

Ongeveer de helft van de mensen die aan het onderzoek mee hebben gedaan, heeft een toelichting gegeven op de door hem of haar ingevulde enquête. Daardoor is het cijfer dus niet hetzelfde.