De Vereende heeft als missie oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. Dus wanneer de markt geen oplossing biedt, onderzoekt de Vereende of zij een oplossing kan bieden. Zo beheren wij pools om schades uit te keren wanneer er bijvoorbeeld een atoomramp of terroristische aanslag plaats vindt. Namens het Waarborgfonds keren we schade uit wanneer iemand aangereden wordt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig. Mensen en bedrijven die nergens een schadeverzekering kunnen afsluiten, vanwege het verleden van de verzekeringnemer of vanwege het te verzekeren object, kunnen dit meestal wel bij de Vereende. Daarnaast doen we nog veel meer. Kijk op vereende.nl voor meer informatie.

https://vereende.nl/
2019
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
6,3 Gemiddeld rapportcijfer
5,5 Algemene tevredenheid
6,8 Klantgerichtheid
6,8 Deskundigheid
6,7 Duidelijkheid
5,7 Vertrouwen
Contact met verzekeraar
Dit cijfer ontbreekt omdat in het panel het aantal klanten dat recentelijk contact heeft gehad met de verzekeraar te laag is