Loyalis is specialist in inkomensbescherming en pensioenaanvullingen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen financiële gevolgen veroorzaken en effect hebben op uw leven. Wij helpen u daar tegen te beschermen.

Onze producten
Natuurlijk bieden wij inkomensverzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenverzekering en aanvullend pensioen.

Onze diensten
Maar we zijn meer dan een verzekeraar. We hebben ook diensten op het gebied van preventie, vitaliteit, verzuim en re-integratie. Zo stellen we trainingen en workshops beschikbaar en versterken we uw positie op de arbeidsmarkt door bij- of omscholing. Ook kunnen we u helpen vitaal te blijven. Zo proberen we samen te voorkomen dat u ziek wordt.

2018
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
6,9 Gemiddeld rapportcijfer
7,0 Algemene tevredenheid
6,9 Klantgerichtheid
7,0 Deskundigheid
6,9 Duidelijkheid
6,9 Vertrouwen
Contact met verzekeraar
Dit cijfer ontbreekt omdat in het panel het aantal klanten dat recentelijk contact heeft gehad met de verzekeraar te laag is